Poštovani korisnici usluga, obavještavamo Vas da je primjena novog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada odgođena do zakonski propisanog roka, 1. studenog 2018.