Poštovani korisnici usluga, od dana 12. srpnja 2018. Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. započinje sa djelatnošću crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija. Cijena usluge je 700 kn sa uključenim PDV-om. Dežurni kontakt telefon je 098 963 99 59.