Poštovani,
dana 1. studenog 2018.g. na snagu je stupio novi CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA. Novi je Cjenik donesen temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Vladinom Uredbom o gospodarenju otpadom te Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom. - Pročitaj cijelu objavu